Revoir Academy – Editie: Glaucoomdag

8 oktober 2018

GLAUCOOMDAG

De Open Revoir Academy van 8 oktober 2018 staat in het teken van Glaucoom. Tijdens deze middag en avond worden professionals onderwezen in het herkennen van glaucoom en de diagnostiek.
De Open Revoir Academy is in het leven geroepen om kennis te delen en kwaliteit van de oogzorg in Nederland verder te verhogen. Hierin komen diverse onderwerpen aan bod, die veelal voor orthoptisten en optometristen en TOA’ s interessant zijn.

Programma

14.00 – 16:30 uur Sessie 1 3D papil cursus door Hans Lemij
14.00 – 16:30 uur Sessie 2 Chirurgische interventie bij glaucoom, OCT en HFA diagnostiek
16:30 – 18:30 uur Meet the industry Workshops, netwerken en informatiemarkt met leveranciers
17:30 – 18:30 uur Dinerbuffet
18:30 – 21:00 uur Sessie 1 3D papil cursus door Hans Lemij
18:30 – 21:00 uur Sessie 2 Chirurgische interventie bij glaucoom, OCT en HFA diagnostiek

Abstracts

3D papilcursus
Glaucoom is de meest voorkomende oorzaak van onomkeerbare blindheid en slechtziendheid in de wereld en het aantal patiënten neemt helaas toe. Dit hangt samen met demografische ontwikkelingen van de wereldbevolking. Glaucoom valt in principe goed te detecteren aan de hand van het beoordelen van de papil (plaats waar de oogzenuw het oog verlaat). Het beoordelen van papillen op de aanwezigheid van glaucoom blijkt echter vrij moeilijk. De spreker heeft ooit een Europees onderzoek opgezet onder honderden oogartsen in 11 landen, waaruit bleek dat ook zij grote moeite hadden met het juist beoordelen van de papillen. De beste beoordelaars hebben gezamenlijk criteria opgesteld voor het juist beoordelen van papillen. Deze criteria zijn de basis van de speciaal samengestelde cursus, waarin de deelnemer stapsgewijs en aan de hand van stereo-papilfoto’s leren waar zij op moeten letten om normale van glaucomateuze papillen te onderscheiden. De docenten van deze cursus hebben hem, op veler verzoek, al in meerdere landen gegeven.
Prof. dr. Hans Lemij, oogarts in het Oogziekenhuis Rotterdam
Chirurgische interventie bij glaucoom
Glaucoom kan op diverse manieren behandeld worden met medicijnen, maar vaak is er ook chirurgische interventie nodig. In deze lezing wordt dieper in gegaan op de diverse operaties die gedaan worden om glaucoom te behandelen. En daarnaast wordt gekeken naar de resultaten die met deze operaties worden behaald. De meeste aandacht zal uitgaan naar het plaatsen van een Baerveldt implantaat.
Valentin Apostolov, oogarts in het OLVG
“Waar zit het gezichtsvelddefect”
Als eerste worden de mogelijkheden en onmogelijkheden van de HFA bij glaucoom besproken. Verder zullen er de voor- en nadelen van de te gebruiken onderzoeksstrategie worden belicht.Veel aandacht zal worden besteed aan het systematisch interpreteren van onderzoeksresultaten en hun valkuilen, met als resultaat het op de juiste wijze kunnen vaststellen van afwijkingen en het herkennen van artefacten.
Douwe Bakker, verbonden aan het Amsterdam UMC
OCT diagnostiek
Ook de OCT heeft een belangrijke rol in de diagnose van glaucoom. In deze lezing wordt uitgelegd welke mogelijkheden er zijn op de OCT als tool bij het diagnosticeren van glaucoom.
Aan bod komen de volgende onderwerpen: normale fundus beelden, de kwaliteit van de OCT scans, verschillende scan en analyse protocollen, de verschillende pathologiën en de OCT, interpretatie van OCT beelden.
Patricia van Hilten