Wat doet een optometrist?

De optometrist is het eerste aanspreekpunt voor de gezondheid van uw ogen. De optometrist is makkelijk toegankelijk: je kan er zonder verwijsbrief naar toe. De optometrist kan u gericht adviseren, of indien nodig doorverwijzen naar de oogarts.

De optometrist onderzoekt de gezondheid van uw ogen en kijkt naar eventuele afwijkingen. De optometrist is opgeleid om oogmetingen te verrichten vanaf 8 jaar en ouder. Is uw kind jonger dan 8 jaar? Dan dient er een oogmeting ingepland te worden bij een orthoptist. De optometrist voert diverse optometrische onderzoeken uit om de gezondheid van uw ogen te bepalen. Afhankelijk van uw klachten bepaalt de optometrist welke onderzoeken het meest passend zijn.

Naast de sterktebepaling, wordt de oogdruk nauwkeurig gemeten. De ogen worden gedruppeld om de pupillen te vergroten. Zo kan de optometrist het netvlies goed beoordelen. De gezondheid van de ogen wordt vastgelegd met een OCT-scan. Hiermee kunnen de verschillende lagen van het netvlies afzonderlijk van elkaar gezien worden. Waardoor er gekeken kan worden in de diepere lagen van het oog. Ook kan de OCT-scan gebruikt worden bij het diagnosticeren en monitoren van glaucoom.

Samengevat, de optometrist bekijkt tijdens het volledige onderzoek de gehele gezondheid van uw ogen van de voorkant tot de achterkant van de ogen inclusief het meten van de juiste sterkte. Blijkt tijdens een onderzoek dat verdere medische behandeling nodig is bij een oogarts, dan wordt u doorverwezen.

Welke onderzoeken verricht de optometrist nog meer?

  • Optometrische onderzoeken
  • Droge ogen onderzoeken
  • CBR keuringen
  • Fundusscreenings
  • Vooronderzoek refractiechirurgie

Opleiding optometrist

Optometristen hebben een vierjarige bachelor opleiding in Utrecht afgerond. Op regionaal niveau werken oogartsen, huisartsen en optometristen nauw samen.

Wet BIG

Het beroep van optometrist is opgenomen in de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Daarmee is de beschermde titel ‘optometrist’ wettelijk erkend als professional in de (oog)gezondheidszorg.

Kwaliteitsregister Paramedici

De optometrist bij Beter Zien is kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). De optometrist moet aan vastgestelde eisen voldoen op het gebied van werkervaring en na- en bijscholing om in het KP te worden opgenomen.

Optometristen Vereniging Nederland

De optometrist bij Beter Zien is lid van de Optometristen Vereniging Nederland (OVN) en werkt volgens de gedragscode voor optometristen.

Nieuwsgierig naar uw ooggezondheid?

Plan een afspraak in bij één van de optometristen bij Beter Zien via 070 – 364 24 04 of maak hier een afspraak.

Er wordt een oogtest bij een man gedaan