Filterbrillen zijn een soort zonnebrilglazen. Deze glazen verminderen lichthinder zonder dat het contrast te veel afneemt, wat bij een gewone zonnebril wel het geval is. Het grote verschil tussen filterbrillen en zonneglazen zonder filter is dat filterbrillen het ongewenste licht wat de ogen binnenkomt tegenhoudt, terwijl zonneglazen zonder filter dit licht niet tegenhoudt. Filterbrillen kunnen op maat gemaakt worden. Dit is belangrijk omdat elke persoon anders ervaart in hoeverre licht vervelend is.

Onderzoek heeft aangetoond dat licht van een bepaalde frequentie pijn en overgevoeligheid klachten kan veroorzaken.

Een gewone zonnebril maakt het gehele beeld donker, terwijl een filterbril slechts een gedeelte van het licht absorbeert. Dit zorgt voor een prettiger beeld met meer contrast. Een filterbril wordt op uw wensen aangepast. Verschillende kleuren bieden een kleurcontrast dat zeer persoonlijk is en voor een deel bepaald wordt door de aard van de eventuele oogaandoening. De glazen hebben meestal een gele, oranje of bruine tint. Een filterbril vermindert niet alleen de lichtgevoeligheid maar kan ook bij sommige mensen hoofdpijn, duizeligheid en pijn rondom de oogkas verminderen.

Mensen met lichtgevoeligheid (fotofobie) dragen vaak getinte glazen of een zonnebril. Helaas zorgt dit ervoor dat niet alleen het licht gedempt wordt maar ook het zicht kan verminderen. Onderzoek heeft aangetoond dat licht van een bepaalde frequentie pijn en overgevoeligheid klachten kan veroorzaken. Met name bij mensen waarvan migraine ontstaat na lichtprikkeling of mensen die last hebben van fotofobie en lichtgevoeligheid. Ook mensen die veel beeldscherm werk verrichten kunnen door dit licht een scala aan klachten krijgen. Wanneer dit licht gefilterd wordt kan dat een deel van die gevoeligheid verminderen. Veel blauwe filterbrillen zoals PC brillen en blue block glazen filteren alleen de kleur. Wil een filterbril het juiste effect hebben is het belangrijk dat de juiste frequentie gefilterd wordt. Filterbrillen  filteren de juiste frequentie, zonder dat het zien minder wordt

De meeste mensen die een zonnebril kopen, maken hun keuze in eerste instantie op basis van een montuur. Het is echter net zo belangrijk om de juiste glazen in het montuur te gebruiken, gebaseerd op waar en wanneer de zonnebril gebruikt zal worden. In het kort, zonneglazen met filter geven een betere bescherming, beter contrast en meer comfort dan zonneglazen zonder filter. Filterbrillen worden met name toegepast bij lichtgevoeligheid en kunnen uitstekend bij het sporten gedragen worden. Heeft u last van hinderlijk licht of kijkt u tegen de zon in, dan kan een filterbril uitkomst bieden.

Breng je veel tijd door op je tablet, telefoon of laptop, en heb je last van vermoeide ogen? Het kan zijn dat je vermoeide ogen hebt door beeldschermgebruik. Dan kan een bril met blauw licht filterbril jou helpen! Hiermee kijk je rustiger en knijp je minder met je ogen. Veel klanten hebben aangegeven minder last te hebben van vermoeide ogen*. Andere bijkomende voordelen die ervaren worden: vermindering van lichtschitteringen achter je scherm & een scherper contrast. Heb je nog geen bril nodig, maar zit je wel veel achter je computer, bijvoorbeeld voor je werk of studie? Of kijk je urenlang vlogs op je telefoon of game je tot in de late uurtjes? De filterbrillen met blauw licht filter zijn ook zonder sterkte verkrijgbaar.

Het kan zijn dat je vermoeide ogen hebt door beeldschermgebruik. 

 

Lichtschuw en nachtblind

We kennen verschillende niveaus van lichtschuwheid en nachtblindheid. Bij verschillende oogaandoeningen kan iemand last van licht krijgen. Bekende diagnoses hiervan zijn bijvoorbeeld albinisme. De extreem lichtschuwe mensen met achromatopsie (volledige kleurenblindheid, waarbij de kegeltjes niet functioneren) kunnen hun ogen bijna niet openhouden bij daglicht of felle omgevingsverlichting. Daarom dragen ze graag donkere filterbrillen met kapjes aan de zijkant of donkere filtercontactlenzen.

Maar er zijn ook oogaandoeningen die in mindere mate lichtschuwheid opleveren. Mensen die dit hebben dragen graag een pet met grote klep (bij bijvoorbeeld een hinderlijke laagstaande zon), een zonnebril op sterkte, of gebruiken een bril met meekleurende glazen. Een plek in de klas met de rug naar het raam helpt schoolgaande kinderen die lichtschuw zijn om minder last te hebben van licht. Ook thuis of op kantoor kan de plek ten opzichte van het raam de mate van lichthinder beïnvloeden.

Mensen met de diagnose nachtblindheid hebben in verschillende mate problemen met zien in schemer en donker. Dit valt extra op in het najaar en in de winter. Zij hebben ook meer moeite met zien op donkere plekken binnenshuis. Ouders denken soms dat kinderen slechter zijn gaan zien wanneer het najaar begint, maar dan komt dat doordat het ’s avonds eerder donker wordt en ’s ochtends langer donker is. Er zijn ook veel volwassenen die ’s avonds meer moeite hebben met scherp zien dan overdag en daardoor bijvoorbeeld niet graag autorijden in het donker. In de volksmond noemen we dat dan vaak nachtblind, terwijl het dan niet om een netvliesaandoening gaat.

Wanneer iemand met veel lichthinder graag binnenshuis weinig verlichting aandoet en soms zelfs de gordijnen sluit overdag, kan dit voor de overige gezinsleden beperkend werken en discussie geven

Bij lichtschuwheid kan het dragen van een filterbril problemen geven bij sociale contacten. Je kunt niet zien waar iemand met een filterbril naar kijkt. Ook het dragen van een pet vanwege lichthinder kan bij kinderen met bijvoorbeeld de diagnose albinisme op school problemen geven. Docenten zien liever niet dat een leerling een pet in de klas draagt en verbieden dit meestal ook. Het is dan goed om uit te leggen waarom de pet als hulpmiddel dient, maar dat kan wel lastig worden bij verschillende lessen met wisselende docenten. En wanneer iemand met veel lichthinder graag binnenshuis weinig verlichting aandoet en soms zelfs de gordijnen sluit overdag, kan dit voor de overige gezinsleden beperkend werken en discussie geven.

Bij nachtblindheid is er een verschil in zelfstandig kunnen functioneren overdag of op een donkere avond. Voor opgroeiende tieners kan het moeilijk zijn om hiermee om te gaan. Leeftijdsgenoten krijgen meer zelfstandigheid en zij moeten bijvoorbeeld gebracht en gehaald worden. Het kan voor de omgeving ook verwarrend zijn wanneer iemand zich overdag prima kan redden en ’s avonds begeleiding nodig heeft.”

Bij lichtschuwheid kan het in het najaar en in de winter lastig zijn dat de zon vaak laag staat en voor meer lichthinder zorgt. Gebruik van de filterbril, pet of zonnebril blijft dan nodig als hulpmiddel. Voor het vergroten van de zelfstandigheid bij milde en matige vormen van nachtblindheid kan het helpen om extra verlichting op de fiets te monteren. En kies bijvoorbeeld een fietsroute met goede straatverlichting en verkeerslichten bij plekken om over te steken, dat kan de veiligheid vergroten (ook al is dat misschien niet de kortste route). Bij ernstige nachtblindheid helpen deze maatregelen niet afdoende en kan begeleiding of gebruik van een hulpmiddel (bijvoorbeeld een taststok bij het lopen) nodig zijn.”

Filterbrillen komen, net als gewone brillen, niet voor vergoeding uit het zorgbasispakket in aanmerking. Deze zijn voor eigen rekening van de verzekerde. Hierop is een uitzondering: kinderen jonger dan 18 jaar kunnen filterglazen voor een deel vergoed krijgen als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Een kind komt alleen in aanmerking voor gedeeltelijke vergoeding van filterglazen als:

  • de stoornis in de visuele functie het gevolg is van een medische aandoening of trauma. En lenzen tot een grotere verbetering in de functies gezichtsscherpte of kwaliteit van de visus leiden dan brillenglazen, maar het dragen van lenzen niet de voorkeur heeft;
  • sprake is van pathologische myopie met een refractieafwijking van ten minste -6 dioptrieën, maar het dragen van lenzen niet de voorkeur heeft;
  • het kind aan een of beide ogen is geopereerd vanwege een lensafwijking, of
  • sprake is van zuivere accomodatieve esotropie.